Tarihçe

Resim YOk

TARİHÇESİ   

Tuzla esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifini tanıtırken önce ilçemizin tanıtmamızın öncelikli konumuz olduğunu söyleyerek işe başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için ilçemizin tarihçesini bilmemiz gerekir. Tuzlanın eski tarihçesini aşağıda detaylı şekilde okuyacaksınız.(Kooperatif başkanımız sayın Naci Aydın ın renkli bir o kadar da aktif ve başarılı öz geçmişini de yine aşağıda okuyabilirsiniz.) Kooperatifimiz 2005 yılında kurucu başkan Naci Aydın başkanlığında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Kurucu yönetim kurulumuz şu isimlerden oluşmuştur.1- Naci Aydın kurucu başkan, 2- Fahri Durmaz başkan vekili, 3- Hüseyin Celep üye, 4- Ali Dindar üye 5-Mehmet Ali Ay güç üye , Denetim kurulu üyeleri 1- Hüseyin Çevik er 2-Celaleddin Demirci oğlu 3 Erkan Özdemir den oluşmuştur. Kooperatif olarak öncelikli faaliyetimiz bölge esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere onlara ucuz ve düşük faizli kredi sağlayarak onlara destek olmak, ticari faaliyetlerinde bilgi ve deneyimlerimizle onlara yardımcı olmaktır. Yolumuz AHİLİK görevimiz topluma hizmettir, sloganı ile yola çıkan kooperatifimiz ülke menfaatlerini de ön planda tutarak başarılı işlere imza atmaktadır.Kısa zamanda yaptığı önemli ve dikkat çeken çalışmaları ile ilçenin önemli ve saygın kurumlarından biri haline gelmiştir. Kooperatifimiz her geçen gün yeni yeni esnaf ve sanatkârımıza kredi imkânı sağlayarak ve büyüyerek yoluna devam etmektedir. Kredi ihtiyacı olan bütün esnafımızın baş vurularını bekliyor başta ilçemizin ticaret erbabı olmak üzere ilçe halkına ve protokolüne selam ve saygılarımızı sunar ilçemiz için iyi dileklerimizi iletir herkes için başarı, huzur ve refah içinde kalkınma diliyoruz. Günümüze kalan eski tarihi tuzla evleri anıtlar kurulunun korumasına alınmıştır. Osmanlı öncesi de bir yerleşim birimi olan Tuzla, J.Pargorire (1872-1907), Dymotionlu Stophanes'in eserinde İzmit Körfezi ile ilgili kısımda Akritas Burnu ile bilindiğini aktarır. Burası bir Rum balıkçı köyü idi. Tuzla'nın en eski tarihi Bakırtaş (Kalkolotik çağa) dönemine kadar gitmektedir. Tuzla İlkokulu'nun yapımı sırasında Bakırtaş (Kalkolotik çağa) dönemine ait çanak çömlek bulunmuştur. Şevket Aziz Kansu'nun 1965'de yaptığı kazılarda Tuzla İlokulu bahçesinde ve yakınındaki (kale kapısı) bostanda yaklaşık olarak 100 metreyi kapladığı anlaşılan düz bir yerleşme bulunmuştur. Ayrıca bu kazıda Bakırtaş dönemine (Kalkolotik çağ) ait çanak çömlek ve de kültür eşyası ele geçirilmiştir. 1958'de Nezih Fıratlı, 1965'de Şevket Aziz Kansu tarafından yapılan araştırmalarda tümü el yapımı ve perdahlı bu çanak çömleklerin yanı sıra ağırşaklar, midye kabukları -ki bu balıkçılığın yapıldığını gösterir- gibi buluntulara rastlanmıştır. Bu buluntular Tuzla'da, Pendik ve Fikirtepe'dekilerle çağdaş bir Bakırtaş (Kalkolotik çağ) dönemi yerleşmesinin varlığını ortaya çıkarmıştır. Tuzla'da çok sayıda Bizans devrinden kalma mimari unsurlara rastlanmıştır. 1972 yılında yapılan ilk tarihi kazıda Bizans Devri Kilisesi ortaya çıkarılmış, ikinci kazıda ise Ekrembey Adası'nda yapılmış olan Saint Andre Manastırı ortaya çıkarılmıştır. İncir Adası'nda Hagios Gikara Manastırı, Tuz Burnu'nun kuzeyinde yarımadada Hagios Geogios Manastırı bulunmaktadır. Tarihi eser olarak Tuzla'da yedi kilise ve Padişah I. Sultan Ahmet zamanında yapılan bir camii bulunmaktadır. Orhanlı Köyü'nün 600 yıl kadar önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Aydınlı Mahallesi de tarihi bir mahalledir. Tuzla'nın Osmanlıya geçmesi Orhan Gazi (1281-1362) dönemine rastlar. Orhan Gazi'nin 1329'da Pelakonon'da (Darıca ile Eskihisar arasında) Bizans imparatorunu yenilgiye uğratmasıyla bölge Osmanlılara geçer. Erken dönem Osmanlı vakayinamelerinde bölgenin Osmanlı hakimiyetine geçişinde Abdurrahman Gazi'nin gösterdiği büyük yararlığa yer verilir. Bursa’yı Osmanlı topraklarına katan Orhan Gazi, beyliğini genişletme politikası çerçevesinde Kandıra, Karamürsel ile İzmit körfezinin güney bölümünü ele geçirdi. Kartal yöresindeki Aydos ve Samandıra da alındıktan sonra Orhan Gazi, İznik’i ele geçirmeye çalıştı. Daha Osman Gazi’nin ölümünden önce kuşatma altına alınan İznik kalesi etrafındaki muhasara giderek daralıyordu. Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak İstanbul yakınlarına gelmeleri Bizanslıları telaşa düşürdü. Bizans İmparatoru III. Andronikos ülkesi için ciddi bir tehlike teşkil eden Osmanoğulları’nı durdurmak, kaleleri geri almak ve İznik’i kurtarmak amacıyla 1329 yılında kalabalık ordusuyla 2 gün yürüdükten sonra 3. gün sabahı düşmanla temasa geldi. Darıca ile Eskihisar arasında bulunan Pelakonon önlerinde Orhan Gazi’nin komuta ettiği Osmanlı ordusu ile giriştiği meydan muharebesinde yenilgiye uğradı. Bozulmuş olan Bizans askerleri hayatlarını kurtarmak için dörde ayrılarak bir kısmı Filokrini, bir kısmı Nikitiato (Çayırova mevkiinde), bir kısmı Dakibyza (Gebze) ve diğer kısmı da Riçio (Darıca) kalelerine sığınmak zorunda kaldılar. İmparator yaralı bir halde İstanbul’a getirildi. Bizans tarihçilerinden Gregoros bu hadiseyi şöyle anlatır; "Beraberinde kayık getiren Bizanslılar çıplak bir halde kayıklarına atlayarak kaçtılar. Kasabanın hisar kapılarına koşanlar, birbirlerini çiğneyerek öldürdüler. İtişe kakışa birbirlerinin omuzlarına çıkıyorlar, mazgal deliklerinden atlıyorlar, arkalarından kendilerini çekenlerle yerlere düşerek ölüyorlardı. Hatta bulundukları yerde korkusundan ödü kopup ölenler vardı". Orhan Gazi’nin bu kesin zaferi, İzmit körfezi sahillerinde bulunan Gebze, Darıca, Hereke, Tavşancıl, Eskihisar ve Maltepe kalelerini Osmanlı topraklarına kattı. İznik kalesi düştü ve kale muhafızları teslim oldular. 24 saat süren bu kısa savaş ile Bizanslılar’ın Osmanlıları Bitinya’dan kovma gayretleri de böylece akim kaldı. Ankara savaşını müteakib Timur orduları Bursa’ya kaçan Süleyman Çelebi’nin peşine düştüler. Timur kuvvetlerine Şehzade Cihangir’in oğlu Mirza Mehmed komuta ediyordu. Bursa’yı kahramanca savunan Süleyman Çelebi şehri terk edip buradan çıkmak zorunda kalmış, İzmit Beyi’nin yardımıyla kendini Darıca’ya atmıştı. Timur kuvvetlerinin İzmit’i de kuşatmaya başlaması üzerine Süleyman Çelebi daha emin gördüğü Anadoluhisarı’na çekilmiştir. İzmit’in kuşatılması sırasında Bizans’a gönderilen elçi ile, Bizans’ın yıllık vergi vermesi, Süleyman Çelebi’ye gönderilen elçi ile de Süleyman Çelebi’nin Timur’un ayağına gelmesi ve vergi vermeyi kabul etmesi halinde İzmit’ten İstanbul’a kadar olan bölgenin istilasından vazgeçeceklerini bildirdiler. Vergi ödemeyi kabul eden Süleyman Çelebi, gönderdiği elçi ile babasının bağışlanmasını istedi. Timur elçiye iltifatlarda bulundu. Rumeli eyaletlerinde olmak kaydıyla hükümranlığını tanıyacağını bildirdi. Bir de berat verdi. Karşılıklı anlaşma sonucu İzmit ve dolayları kuşatılmaktan vazgeçildi. Süleyman Çelebi Timur’un beratına dayanarak Rumeli’ye geçerek sultanlığını ilan etti. Bu arada Şehzade Süleyman Çelebi, desteğini sağlamak maksadıyla Bizans imparatoru Teodor ile Gelibolu’da bir anlaşma imzaladı. Mayıs 1403 yılında imzalanan bu anlaşmaya göre, kendisine Silivri’ye kadar Rumeli’deki yerlerin bırakılması şartıyla İzmit körfezinde ki Pendik, Tuzla, Darıca, Gebze, Eskihisar, Tavşancıl, Hereke ve İzmit Bizans’a bırakıldı. Böylece Orhan Gazi’nin Osmanlı topraklarına kattığı bölge tekrar Bizans’a geçti. Yıldırım’ın diğer oğlu Çelebi Sultan Mehmet Anadolu’da birliği sağlayarak Osmanlı tahtına geçer. Dedesi Orhan Gazi’nin aldığı, Şehzade Süleyman’ın ise tekrar Bizans’a devrettiği Tuzla'nın da içinde bulunan bölgeyi ölümünden önce geri aldı. Bu bölgelerin alınmasında Çelebi Sultan Mehmed’in Bursa’da yaptığı Yeşil cami, medrese ve imaretinin etkisi olduğunu Neşrî, Solakzâde ve Tacu’t-Tevârih gibi Osmanlı vakâyinâmeleri yazmaktadır. Bu hayır müesseselerine vakıflar tayin etmek isteyen Çelebi Mehmed, kendi devlet adamları ile istişare eder. Bunlar Çelebi Mehmed’e, Timur hadisesi dolayısıyla Bizans’ın eline geçen İstanbul mıntıkasındaki bu yerlerin tekrar alınarak vakıf tayin olunmasını tavsiye ederler. Bunun üze
online woman affair wifes cheat
my wife cheated online when women cheat
women affairs read
dating for married people website go
buy viagra no rx viagra stress toys read
viagra without prescription uk pharmacy open generic overnight viagra
dating a married man cheat on wife why some women cheat
women affairs online affair my boyfriend cheated on me quotes
read here why wives cheat on husbands why wifes cheat
My girlfriend cheated on me cheat husband open
abortion pill effectiveness how to terminate a pregnancy after effects of the abortion pill
terminate early pregnancy go abortion clinic austin tx
cell phone spy for free the best spy app for android free free cell spy software
symptoms for chlamydia go how to test for chlamydia
how to get std tested phuckedporn.com stds in women
pro-choice abortion facts termination of pregnancy at 16 weeks how early can you terminate a pregnancy
getting std tested phuckedporn.com first symptoms of gonorrhea
women affair go why women cheat in relationships
can i get aids from swimming with black people how do you get hiv hiv symptoms
when women cheat read dating for married
how do u get chlamydia phuckedporn.com what is the symptoms of gonorrhea
women that cheat with married men open married men having affairs
spy on phones turbofish.com free spy apps for cell phones
is abortion legal after abortion care machine vacuum aspiration
std testing for free site treatment for chlamydia and gonorrhea
spy on phone click spy app on android
women cheat open when your husband cheats
best android phone spy app link spy mobile app free
how to install spyware on a phone searchengineoptimization-seo.net free app for android
what causes aids/hiv hiv cure found interesting facts about hiv
looking to cheat sledaddicts.com reasons women cheat on their husbands
teen abortion stories i want a abortion stories against abortion
picture of hiv megaedd.com treatment of hiv/aids
how can aids be treated sunilrav.com how to prevent hiv
married and wanting to cheat go women wanting to cheat
i want my wife to cheat on me sigridw.com how to cheat your wife
how to know your wife cheated my spouse cheated on me now what wife cheated on me now what
did my girlfriend cheat on me open i just cheated on my girlfriend
why women cheat on men read why do people cheat
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend cheated i want to cheat on my girlfriend
how to make your wife cheat link wife cheated now what
should i cheat on my husband has my husband cheated on me women that want to cheat
i cheated on my husband how do i fix it scottdangelo.com i think my husband cheated
i want to cheat on my wife developerstalk.com married and wanting to cheat
cheat on your wife website developerstalk.com my wife cheated on me now what do i do
how to cheat your wife how do you know your wife cheated on you wife cheated now what
how to know if wife has cheated classic-color.com why married men cheat
i cheated on my boyfriend with a girl how to cheat on your boyfriend will my boyfriend cheat
when your wife cheats open so your wife cheated
cheat on your wife website brokenwrenchbrewing.com how to make your wife cheat
should i tell my husband i cheated on him faithwalker.org i wanna cheat on my husband
my husband cheated on me will he do it again my ex cheated on me i have cheated on my husband
i cheated on my boyfriend and told him how to get your boyfriend to cheat on you my boyfriend thinks i cheated
married men cheat with men blog.123landlord.com why husband cheat on their wife
why do i want to cheat on my wife site women wanting to cheat
i think my boyfriend cheated i cheated on my boyfriend what do i do i cheated on my boyfriend and told him
wife cheated on me now what developersalley.com my wife cheated on me now what do i do
is it my fault my husband cheated justinbuchanan.com i cheated on my husband with my ex
i have cheated on my boyfriend i dreamed i cheated on my boyfriend dream that i cheated on my boyfriend
percent of women that cheat wesfincher.com married woman looking to cheat
i want to cheat on my girlfriend blog.linglinzhu.com did my girlfriend cheated on me
my girlfriend cheated on me but i still love her blog.artistamobile.com why do boys cheat on their girlfriends
how to cheat your wife read cheat on your spouse
i want to cheat on my husband blog.sitters4charities.org would my husband cheat
did my girlfriend cheated on me blog.icuracao.net my ex girlfriend cheated on me
did my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend quotes i think my boyfriend cheated on me
my girlfriend cheated on me should i take her back click he cheated on his girlfriend with me
is my husband cheated on me i just cheated on my husband women wanting to cheat
i love my wife but i want to cheat ballslapped.com i cheated on my wife now what
i cheated on my wife now what ballslapped.com how to cheat on your wife
I cheated on my boyfriend femchoice.org my husband almost cheated on me
why would my husband cheat read i think my husband cheated on me
my wife cheated now what go women that cheat with married men
why women cheat how to tell if wife has cheated women who cheat
affairs with married men go all wife cheat
why women cheat on men why people cheat in relationships beautiful women cheat
why do women cheat with married men site i dreamed my wife cheated on me
my husband cheated cheat on my wife women who cheated
why do husbands cheat marcandela.com my wife cheated now what
why do women cheat click unfaithful husbands
the unfaithful husband blog.ivanovtech.com percent of women that cheat
cheaters caught tolobel.com husband cheated on me
cheat on wife developerstalk.com my wife cheated on me with my father
how to know if wife has cheated centaurico.com women affairs
why women cheat in relationships link what makes people cheat
most women cheat site why women cheat on their husbands
cheat on your wife marcandela.com cheat
what makes husbands cheat mapbiquity.com how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife cheated click reasons people cheat
cheat women yodotnet.com married affairs
signs of a cheater yodotnet.com women affairs
my wife cheated on me with my father open husbands that cheat
wives cheat faithwalker.org why wifes cheat
cheaters open will my wife cheat again
free malayalam hot sex stories adult x men stories adult sex stories
panty lover stories adult femchoice.org free indian sex stories
wife cheat story women who cheat with married men i dreamed my husband cheated on me
I cheated on my husband how many men have affairs beautiful women cheat
hot sex stories of tamilnadu allindiasweetsrestaurant.com stories of sex
nifty.org free sex stories survivingediscovery.com golden showers sex stories
My girlfriend cheated on me reason why husband cheat how to cheat
married and want to cheat spnote.com infidelity in marriage
printable walgreens photo coupons danielharris.co.uk pharmacy discount cards
pet rx coupon link rite aid photo coupon
free rx coupons mrfamazing.com rite aid coupon code
rite aid coupons online read walgreens photo coupon code free prints
free drug coupons go prescription drugs coupon
canada pharmacy coupons rx coupon drugs coupons
walgreen photo code coupons for prescription medications walgreens promo code 2015
rx discount coupon discount pharmacy card walgreens photo deals
free coupons roborav.com albertsons pharmacy coupon
rx coupon card prescription transfer coupon pharmacy card
walgreens in store photo coupons site walgreen printable coupon
drug discount coupons go pharmacy discount cards
women who love to cheat reasons why women cheat cheaters caught
tracking software for android phone mealmixer.com how to spy a cell phone
coupons for prescription medications click free printable viagra coupons
true abortion stories nyc abortion risk of abortion
phone tracking devices site spying on cell phone
cvs pharmacy coupons new prescription shauneutsey.com cvs pharmacy sales
how does the abortion pill work abortion in 12 weeks pregnant manual vacuum abortion
price of abortion pill partial birth abortion procedure early pregnancy abortion methods
where can you get an abortion emergency abortion aborted babies
30 cvs coupon open cvs sales this week
cvs 25 off coupon go prescription drug card
getting pregnant after abortion abortion pill early abortion pill
abortion at 5 weeks http://abortionpill-online.com pregnancy by the weeks
free printable coupons go walgreen prescription coupon
coupon for prescription jeremychild.com walgreens photo online coupon
pharmacy codes prescription madhubanipainting.org walgreens deal
walgreens pharmacy coupon code rite aid photo coupons rite aid photo coupon
walgreens print coupon blog.crucial.com.br discount pharmacy card
discount pharmacy coupons blog.mathieu-perrein.net pharmacy codes
abortion clinics partial birth abortions how to have an abortion at home
I cheated on my wife sde.sdeblog.natchcloud.com women that cheat
cipro pillen 250mg ciprofloxacin aufkaufen ciprofloxacin 250mg
coupon for rite aid site coupons rite aid
discount coupons for prescriptions go cialis 2015 coupon
cialis coupon 2015 cialis discount coupons cialis trial coupon
free prescription drug discount card galcho.com cvs deals this week
prescription drug discount cards viagra coupon codes viagra savings and coupons
pharmacy rite aid boomasontennis.com rite aid prescription
rite aid photo printing rite aid savings card rite aid pharmacy locator
rite aid sales load to card rite aid rite aid coupons photo
rite aid coupon 5 off 25 blog.myexpensesonline.co.uk rite aid online coupons
gabapentin 600mg viagra 150mg levofloxacin pill
free discount prescription card viagra coupons and discounts free prescription cards discount
januvia ja alkoholi januvia januvia 100 mg
xeloda xeloda xeloda kanser
seroquel 50 mg go seroquel xr
zofran 16 mg zofran zydis 8 mg zofran zydis 4 mg
lamictal rileytech.net lamictal i dojenje
crestor coupon card crestor 10 mg retail price crestor savings card 90 day
herbal abortion go abortion pill facts
lilly coupons for cialis cialis discounts coupons free cialis coupons
voltaren ampul voltaren nedir voltaren jel
abortion clinics in colorado springs pregnancy abortion abortion clinics near me
cialis coupons from manufacturer agrisol.com.ar cialis.com coupons
coupons prescriptions coupon cialis free printable cialis coupons
trialectic lefebvre trialect review trialectic definition
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicillin-rnp
vermox pret vermox mikor hat vermox pret
prescription drugs discount coupons americanstreethockey.com viagra discount coupons
vermox 100mg vermox 100mg vermox doziranje
cialis savings and coupons pureheartvision.org coupon for prescription
cialis kopiprodukter cialis generic cialis kopiprodukter
where to do abortion englewood abortion clinic when is the latest you can terminate a pregnancy
low dose naltroxone low dose naltraxone naltrexone schedule drug
vivitrol for alcohol site naltrexone immune system
low dose naltrexone where to buy click low dose naloxone
low dose naltrexone buy williamgonzalez.me naltrexone pills
ldn side effects forum site naltrexone alternatives
naltrexone naloxone read vivatrol
telfast recept telfast 60 mg information telfast og graviditet
prednisolon crohns prednisolon nedtrappning prednisolon 30 mg
colchicin bei gicht colchicin recept colchicin recept
methotrexat wiki ogvitaminerfor.site methotrexat 5mg
imurel 06 tabletogvin.site imurel medicin