Bilgilendirme Panosu

   15 Mart 2022 Salı

KREDİ - KEFALET
 SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Ülkemizde, esnaf ve sanatkarları desteklemek amacıyla;

Devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için T.Halk Bankası görevlendirilmiştir. 
Bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet vermektedir. 
Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanmaktadır