Kredi Türleri

   15 Mart 2022 Salı

   
İŞLETME KREDİSİ 

Esnaf ve sanatkârlara; hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak kullandırılacak kredi türüdür,

İşletme kredisi şahıs üst limiti azami 210.000,00 TL